Kolonel (A3) (m/v/x) als directeur HR-OPS bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH).

DBDMH/SIAMU / SIAMU Bruxelles / Bruxelles

Postuler jusqu'au: 10 juillet 2021

DBDMH/SIAMU

De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Le SIAMU est le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

De Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) is op zoek naar een Kolonel (A3) (m/v/x) als Hoofd van de Afdeling HR-OPS.

Description

 1. MISSIES VAN DE DIRECTEUR HR-OPS

 

Is de adviseur bij uitstek van zijn departementshoofd Operaties voor de materies die zijn dienst betreffen.

In samenwerking met de andere directeurs, leidt en coördineert hij de realisatie van de missies toevertrouwd aan zijn dienst en in het bijzonder:

 • Bepalen van de richtlijnen, de doelstellingen en de actieplannen teneinde het beleid dat beslist werd door de DBDMH en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering loyaal uit te voeren;
 • Beleid en reglementeringen analyseren, aanbevelen en voorbereiden;
 • De teams en de interne communicatie beheren;
 • Deelnemen aan werkgroepen ad hoc die de directie opricht;
 • Specifieke missies vervullen op vraag van zijn hiërarchische lijn.

 

 1. VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

De directeur HR-OPS heeft onder meer volgende verantwoordelijkheden:

 • Coördineren, opvolgen en sturen van nieuwe aanwervingen;
 • Initiëren, opvolgen en sturen van bevorderingsprocedures;
 • Waken over de correcte verdeling van het operationeel personeel binnen de operationele groepen rekening houdend met de specialisaties en het taalkader;
 • Coördineren en opvolgen van tuchtdossiers;
 • Tactisch uitwerken en coördineren van projecten binnen het Departement Operaties;
 • Opleiding geven en meehelpen aan het opmaak van het vormingsplan;
 • Installeren en opvolgen van het EVAL-systeem voor het operationeel personeel.

Profil

 • Ten minste gedurende 6 jaar de graad van kolonel bezitten
 • Gezond zijn op het gebied van operationele medische geschiktheid (VO2 max - medische geschiktheid - PPMO)
 • Een bevredigende score hebben behaald bij zijn laatste evaluatie
 • Geen lopende tuchtrechtelijke sancties hebben
 • Master diploma of opleidingen van lange duur hebben, idealiter in menswetenschappen of psychologie
 • Een brevet CRI3 en/of Dir-Cp-Ops, een postgraduaatopleiding AGS, FSE, overheidsmanagement zijn een meerwaarde en kunnen in aanmerking worden genomen als extra verdienste
 • Beschikken over teammanagementvaardigheden
 • Minimaal ervaring in HR projectmanagement hebben

Offre

 • 38-uurweek tijdens de kantooruren aangevuld met één weekwacht om de 6 weken;
 • Maandloon in functie van de graad
 • Operationaliteitspremie;
 • Vakantie- en eindejaarpremie;
 • Taalpremie voor elementaire en voldoende kennis van de andere landstaal;
 • Structureel telewerk tot 1 dag per week met tegemoetkomingspremie;
 • Stijgende biënnale weddeschaalanciënniteit tot 45 jaar;
 • Maaltijdcheques;
 • 37 dagen jaarlijks verlof aangevuld met de wettelijke feestdagen;
 • Dienstvoertuig tijdens de perioden van wachtdiensten;
 • Diensttelefoon, tablet en draagbare computer
 • Jaarlijkse aankoop van sportuitrusting in diverse sportdisciplines.

 

Tabel van de jaarlijks belastbare bruto-inkomsten met bedrijfspremie tegen het huidige indexcijfer (1,7410) (jaar 2021):

 

Anc.

 Kol.

 Kol. (*)

20 - 21

 €         119.092

 €         121.406

22 - 23

 €         121.983

 €         124.298

24 - 25

 €         124.875

 €         127.190

26 - 27

 €         127.766

 €         130.081

28 - 29

 €         130.658

 €         132.973

30 - 31

 €         133.549

 €         135.864

32 - 33

 €         136.441

 €         138.756

34 - 35

 €         139.332

 €         141.647

36 - 37

 €         142.224

 €         144.539

38 - 39

 €         145.116

 €         147.430

40 - 41

 €         148.007

 €         150.322

42 - 43

 €         150.899

 €         153.213

44 - 45

 €         153.790

 €         156.105

 

(*) met taalpremie elementaire kennis.

Emplois

Plus d'offres d'emploi pour cette zone

Consultez toutes les offres d’emploi